16. července 2024

Mladý hasič

Aktuálně je činnost kroužku Mladých hasičů do odvolání pozastavena.

Kroužek mladých hasičů je součástí sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích. Hlavním cílem pravidelného setkávání je seznámit mladé členy sboru s teorií a praktickými dovednostmi potřebnými při zásazích hasičů na výjezdech. Po dosažení dospělosti jsou pak mladí hasiči, pokud mají zájem, plnohodnotnými členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů.

Pravidelné schůzky kroužku mladých hasičů se konají každé pondělí od 17:00 do 18:30 v klubovně SDH Ďáblice, s výjimkou státních svátků, podzimních, vánočních, jarních a letních prázdnin. Při hezkém počasí probíhají tréninky v lesoparku, u řeky nebo na louce v Praze a blízkém okolí.

Mladí hasiči se učí nejen ovládat a udržovat hasičskou výzbroj a výstroj, ale také vše z oblasti hasičské činnosti. Součástí přípravy je hasičský sport, prevence, základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Mladí hasiči se učí a zdokonalují v tábornických dovednostech (topografie, uzlování, orientace v přírodě atd.), učí se střílet ze vzduchovky, jsou vedeni k ochraně přírody a ekologii.

Náplní schůzek je také fyzická a teoretická příprava na soutěže hasičského sportu (požární útoky, štafeta v uzlování, závod požárnické všestrannosti, TFA, orientační běh atd.). V soutěžích pak mladí hasiči poměří své síly a nabyté zkušenosti s kolektivy mladých hasičů z celé Prahy a okolí. Každoročně jsou zajišťovány exkurze na stanicích profesionálních hasičů, výlety do přírody v Praze a okolí, návštěvy kulturních památek a letní tábor. Mladí hasiči se také účastní kulturního dění jako technická podpora při akcích pořádaných nebo spolupořádaných SDH Ďáblice.

Mladí hasiči ve věku od 9 do 11 let jsou zařazeni v kategorii mladší, mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni v kategorii starší, případně ve věku od 13 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky.
Kroužek mladých hasičů v SDH Ďáblice je vhodný pro chlapce a dívky ve věku 9-17let, který probíhá po celý školní rok. Pro následující školní rok doporučujeme se domluvit předem emailem či telefonicky ohledně kapacity, kterou máme omezenou z důvodu určitého počtu proškolených instruktorů na počet docházejících dětí.

Views: 2109