16. července 2024

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená obcí kategorie JPO III/1

Na základě rozhodnutí dnes již bývalých čakovických hasičů, kteří po revoluci v roce 1989 přebudovali za významného přispění tehdejších úředníků z úřadu městské části Praha – Čakovice hasičskou zbrojnici na pekárnu, byla v roce 1991 hasičská činnost v Čakovicích ukončena.

Nový sbor dobrovolných hasičů Praha – Čakovice byl v Čakovicích založen v roce 1998. Členská základna čítala v průměru 20 členů, včetně mladých hasičů.

Z výše uvedených důvodů ale tomuto sboru chyběla hasičská zbrojnice a potřebná technika. V roce 2002 proto byla nabídnuta SDH Čakovice spolupráce s SDH Praha – Ďáblice. Tento sbor měl k dispozici hasičskou zbrojnici, ale zase chyběla aktivní členská základna. Na základě těchto skutečností byla v dubnu 2002 uzavřena dohoda mezi oběma SDH a tak se nový čakovický sbor transformoval do sboru dobrovolných hasičů Praha – Ďablice.

V říjnu 2002 bylo rozhodnuto Městským sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska o ukončení existence SDH Čakovice k 31.12.2002 z důvodu sloučení s SDH Ďáblice.

Od 1. listopadu 2020 je jednotka zařazena do kategorie JPO III/1.

Views: 1467