25. září 2022

Mladý hasič

Kroužek mladých hasičů je součástí sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích. Hlavním cílem pravidelného setkávání je seznámit mladé členy sboru s teorií a praktickými dovednostmi potřebnými při zásazích hasičů na výjezdech. Po dosažení dospělosti jsou pak mladí hasiči, pokud mají zájem, plnohodnotnými členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů.
Pravidelné schůzky kroužku mladých hasičů se konají každé pondělí od 17:00 do 18:30 v klubovně SDH Ďáblice, s výjimkou státních svátků, podzimních, vánočních, jarních a letních prázdnin. Při hezkém počasí probíhají tréninky v lesoparku, u řeky nebo na louce v Praze a blízkém okolí.

Mladí hasiči se učí nejen ovládat a udržovat hasičskou výzbroj a výstroj, ale také vše z oblasti hasičské činnosti. Součástí přípravy je hasičský sport, prevence, základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Mladí hasiči se učí a zdokonalují v tábornických dovednostech (topografie, uzlování, orientace v přírodě, atd.), učí se střílet ze vzduchovky, jsou vedeni k ochraně přírody a ekologii.

Náplní schůzek je také fyzická a teoretická příprava na soutěže hasičského sportu (požární útoky, štafeta v uzlování, závod požárnické všestrannosti, TFA, orientační běh, atd.). V soutěžích pak mladí hasiči poměří své síly a nabyté zkušenosti s kolektivy mladých hasičů z celé Prahy a okolí. Každoročně jsou zajišťovány exkurze na stanicích profesionálních hasičů, výlety do přírody v Praze a okolí, návštěvy kulturních památek a letní tábor. Mladí hasiči se také účastní kulturního dění jako technická podpora při akcích pořádaných nebo spolupořádaných SDH Ďáblice.

Zveme zájemce, aby přišli na kteroukoliv schůzku, a to i s rodiči a přesvědčili se na vlastní oči a na vlastní kůži, jak to u nás chodí. Vzhledem k možnému konání schůzek mimo areál hasičské stanice doporučujeme přijít na hasičskou stanici před začátkem schůzky v 17 hodin nebo se domluvit předem emailem či telefonicky.

Vítány jsou dívky a chlapci ve věku 6-17 let, kteří mají chuť se učit něco nového ve svém volném čase, účastnit se soutěží a kulturních akcí a jsou připraveni se v rámci svých možností zdokonalovat.

Zhlédnutí: 1318