:: přihlášení
Jméno a heslo

:: menu
:: náhodná galerie
:: sponzoři

archa

půjčovna a prodej chlazení Moravec

cefast

Evakuace MŠ a ZŠ v Ďáblicích

12.května 2011 | Robert Eichler | SDH Ďáblice | 3860 zobrazení | 0 komentářů | galerie | tisk

Každý rok pořádá sbor dobrovolných hasičů Ďáblice nácvik evakuace v mateřské a základní škole v Ďáblicích. Letos se opět podařilo před všemi, krom obeznámených osob z vedení školky a školy, datum a čas evakuace utajit. Měli jsme tak možnost znovu zaznamenat a vyhodnotit bezprostřední chování dětí a odpovědných pracovníků v krizové situaci.

Jen připomínáme, že evakuace je jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území.

Obě evakuace (MŠ i ZŠ) proběhly v jeden den a to 12.5.2011 dopoledne.

Nejprve byla evakuována mateřská školka. Před vyhlášením evakuace se děti nacházely ve čtyřech pavilonech mateřské školky (žlutý, zelený, červený a modrý). Evakuace byla vyhlášena v 8:51 a po jejím vyhlášení děti spořádaně opouštěly, za dozoru učitelů, objekt školky. Při opouštění budov byly všechny osoby počítány. Děti ze žlutého pavilonu se řadily na vyhrazeném prostoru před budovou a odcházely na určené seřadiště kterým je Koníčkovo náměstí. Ostatní děti z pavilonu zeleného, červeného a modrého odcházely, za asistence dozorujících hasičů, na určené seřadiště "U Holců". Po evakuování všech osob byly prostory školky kontrolovány, zda v nich někdo nezůstal. Po ukončení cvičení byl počet osob kontrolován se stavem v třídnicích – nikdo nechyběl. Během šesti minut tak bylo z objektu školky evakuováno 13 dospělých a 142 dětí. Čas šest minut byl rekordní za dobu, kdy evakuaci v MŠ nacvičujeme. Malí předškoláci si zaslouží pochvalu za neustálé zlepšování času opuštění budovy.

Dále pak následovala evakuace základní školy. Před vyhlášením evakuace se žáci a učitelé nacházeli ve třech patrech staré a nové budovy základní školy. Po vyhlášení evakuace rozhlasem v 9:26, žáci bleskově opouštěli objekt školy za dozoru vyučujících a hasičů. Při opouštění budovy byly všechny osoby počítány a po ukončení cvičení byl počet kontrolován se stavem v třídnicích a opět nikdo nechyběl. Žáci ze staré budovy školy se řadili na určeném prostoru v parku vedle budovy, žáci z nové budovy odcházeli na určené seřadiště nad školou. Po evakuování všech osob byly prostory školy kontrolovány, zda v budovách někdo nezůstal. Nácviku evakuace osob z ohrožených prostor školy se zúčastnilo 21 dospělých a 273 žáků. Základní škola byla vyklizena za výborné dvě minuty.

Nácvik znovu prokázal připravenost dětí, žáků a všech pracovníků školky a školy na případnou situaci, kdy budou nuceni rychle opustit prostory. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a všem vyučujícím se omlouváme za narušení výuky.