:: přihlášení
Jméno a heslo

:: menu
:: náhodná galerie
:: sponzoři

archa

půjčovna a prodej chlazení Moravec

cefast

Mladý hasič u SDH Ďáblice

Kroužek mladých hasičů je součástí sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích.

V minulých letech sbor hasiče měl a byl s nimi na soutěžích velice úspěšný, proto jsme se rozhodli tradici dětí obnovit a rádi uvítáme nové členy z řad dětí.

Mladí hasiči se scházejí každé pondělí od 17:00 do 18:30 v klubovně SDH Ďáblice, kromě vánočních, jarních a letních prázdnin.

Mladí hasiči se učí nejen ovládat a udržovat hasičskou výzbroj a výstroj, ale také vše z oblasti hasičské činnosti. Součástí přípravy je také hasičský sport, prevence, základy zdravovědy a poskytování první pomoci.

Dále se učí a zdokonalují v tábornických dovednostech (topografie, uzlování, orientace v přírodě, atd), učí se střílet ze vzduchovky, jsou vedeny k ochraně přírody a k ekologii.

Na schůzkách se také připravují na různé soutěže, ve kterých poměří své síly a nabyté zkušenosti s kolektivy mladých hasičů z celé Prahy a okolí.
Dále jsou plánovány návštěvy stanic profesionálních hasičů, výlety do přírody v Praze a okolí, návštěvy kulturních památek a letní tábor.

Zveme proto všechny děti, které mají zájem o činnost u hasičů, aby přišli na kteroukoliv schůzku, a to i s rodiči a přesvědčili se na vlastní oči, jak to u nás chodí.

Aktuální informace: věková kategorie ve věku 6-9 let je v současné době naplněna. Přijímáme děti od 9. let.