:: přihlášení
Jméno a heslo

:: menu
:: náhodná galerie
:: sponzoři

archa

půjčovna a prodej chlazení Moravec

cefast

Nácvik evakuace MŠ a ZŠ v Ďáblicích

11.listopadu 2009 | Robert Eichler | SDH Ďáblice | 3563 zobrazení | 0 komentářů | galerie | tisk

Evakuace je jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území (§ 15 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a § 14 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon).

Z důvodů a nařízení výše uveEvakuace MŠ a ZŠ Ďáblicedených pořádá každým rokem sbor dobrovolných hasičů Ďáblice nácvik evakuace v mateřské a základní škole v Ďáblicích. Letos se podařilo před všemi, krom obeznámených osob, datum a čas tohoto nácviku utajit. Hasiči a vedení školky a školy tak měli možnost zaznamenat bezprostřední chování dětí a odpovědných pracovníků v krizové situaci a tím cennější údaje nácvikem získat.

Obě evakuace proběhly v jeden den a to 11.11.2009 dopoledne.

Nejprve byla evakuována mateřská školka. Před vyhlášením evakuace se děti nacházely ve třech pavilonech mateřské školky (žlutý, zelený a červený). Po vyhlášení evakuace děti spořádaně opouštěly, za dozoru učitelů, objekt školky se zastávkou v šatnách. Při opouštění budov byly všechny osoby počítány. Děti ze žlutého pavilonu se řadily na vyhrazeném prostoru před budovou a odcházely na určené seřadiště, ostatní děti z pavilonu zeleného a červeného spořádaně odcházely, za asistence dozorujících hasičů, na určené seřadiště "U Holců". Nejdéle trvalo opuštění prostor dětem z červeného pavilonu. Zde jsou však děti nejmenší, takže i tak byl čas opuštění prostor vynikající. Po evakuování všech osob byly prostory školky kontrolovány, zda v nich někdo nezůstal a po ukončení cvičení počet kontrolován – nikdo nechyběl. Během sedmi minut tak bylo z objektu školky evakuováno 13 dospělých a 121 dětí. Malí předškoláci prokázali připravenost na případnou krizovou situaci a svou nebojácností asistující hasiče překvapili. Po cvičení ještě proběhla malá ukázka hasičské techniky.

Dále pak následovala evakuaEvakuace MŠ a ZŠ Ďáblicece základní školy. Před vyhlášením evakuace se žáci a učitelé nacházeli ve třech patrech staré a nové budovy. Po vyhlášení evakuace rozhlasem, žáci bleskově opouštěli objekt školy za dozoru vyučujících a hasičů. Při opouštění budovy byly všechny osoby počítány a po ukončení cvičení počet kontrolován – opět nikdo nechyběl. Žáci ze staré budovy školy se řadili na určeném prostoru v parku vedle budovy, žáci z nové budovy odcházeli na určené seřadiště nad školou. Po evakuování všech osob byly prostory školy kontrolovány, zda v budovách někdo nezůstal. Nácviku evakuace osob z ohrožených prostor školy se zúčastnilo 22 dospělých a 196 žáků. Základní škola byla vyklizena za rekordní 2 minuty.

Nácvik prokázal připravenost dětí, žáků a všech pracovníků školky a školy na případnou situaci, kdy budou nuceni rychle opustit prostory.

Evakuace MŠ a ZŠ ĎábliceEvakuace MŠ a ZŠ Ďáblice